registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak vést motivační rozhovor

Variabilní symbol: 1018039
Datum konání: 5.4.2018
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terepeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0817-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základními principy a technikami motivačního rozhovoru; účastníci se orientují v základní problematice motivace (základní pojmy, různé přístupy, motivační teorie); získané znalosti si osvojí v modelových situacích: konkrétní techniky budou určeny na základě zpětné vazby posluchačů.

Program:

Úvod: představení lektora, účastníků, cíle, základní principy a techniky motivačního rozhovoru

 1. Jak pomoci klientovi, aby chtěl změnu on sám

             - spojení prvků “řízení“ a “nařízení“
             - rozvíjení rozporů, využití odporu klienta
             - vyhýbání se argumentaci

 1. Formy podpory vlastních schopností klienta,
 2. Motivační proces, zdroje, (motivátory a stimuly)
 3. Koncepce motivace a jejich praktická aplikace,
 4. Nejčastější omyly v pojetí motivace, proč jsou lidé demotivovaní
 5. jak motivovat druhé (možnosti a meze motivace uživatelů),
 6. - pochvala, výtka druhých lidí

Základní teoretické poznatky motivace

 • Základní pojmy spojené s motivací, vnitřní a vnější motivace: motivační teorie a jejich praktická aplikace
 • zdroje spokojenosti a nespokojenosti lidí
 • Wrumova teorie očekávání a její praktická aplikace
 • motivační proces, zdroje (motivátory a stimulátory)
 • moderní koncepce motivace a jejich praktická aplikace
 • typologie klientů podle motivačního založení (aplikace)
 • možnosti a meze motivace klientů

Nácviky dovedností a modelové situace

 • Nemotivaný uživatel – jak jej přimět ke spolupráci, principy pomoci a kontroly v pomáhajícím vztahu, praktické nácviky modelových rozhovorů se „svízelnými“ typy lidí, jak úspěšně reagovat na změnu v postoji druhých,
 • role pomáhajícího a jeho osobní motivace k pomáhající profesi, základní potřeby a hodnoty druhých, vhodný styl komunikace a zejména práce se zpětnou vazbou pomáhající verzus uživatel; jak pracovat s odporem, neochotou; přijetí klienta a jejich "přerámování"
 • podpora (komplimenty, ocenění. pochopení), účinné projevy uznání druhých; práce s otázkami a jejich směrování; efektivní strategie motivování druhých – praktická aplikace

Závěr

 •  vyhodnocení vzdělávání, ověření znalostí, zpětná vazba: lektor - účastníci a účastníci - lektor

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).