registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Ochrana osobních údajů na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Pozor - změna místa konání

Variabilní symbol: 1018043
Datum konání: 12.4.2018 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Vysoká škola BIBS
Lidická 81, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vanda Foldová
Akreditace u MPSV ČR: 2014/0904-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program je zaměřen na problematiku a pravidla ochrany osobních údajů v praxi, seznamuje účastníky školení s příslušnou legislativou a její aplikací v praxi.

Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu jeaby účastníci znali základní informace obsažené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejících právních předpisech a seznámili se s ústavním a právním základem nakládání s osobními údaji ve veřejné správě. Mezi další cíle vzdělávání patří podání informací o povinnostech při zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů. Účastníci semináře jsou informováni o roli Úřadu pro ochranu osobních údajů, znají principy kontroly, odpovědnosti a sankcí; dokáží identifikovat nejčastější problémy a chyby při zpracování osobních údajů, jejich možné následky a seznámí se s praktickými příklady z oblasti SPOD.

Program:

Ochrana osobních údajů na úseku SPOD

  • Úvod - představení lektora, účastník, očekávání a cíle                    
  • Základní obsah právního rámce ochrany osobních údajů v ČR (obecné nařízení o oschraně osobních údajů - GDPR, zákon o zpracování osobních údajů atd.)                         
  • Ústavní a právní základ nakládání s osobními údaji ve veřejné správě 
  • Informační systémy veřejné správy          
  • Povinnosti při zpracování osobních údajů a práva subjektů údajů
  • Role Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Kontrola, odpovědnost a sankce                             
  • Nejčastější problémy a chyby při zpracování osobních údajů, jejich možné následky
  • Diskuse a kazuistika zaměřená na případy z oblasti SPOD.
  • Závěr - evaluace kurzu

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).