registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak pracovat s dítětem týraným a zneužívaným

Variabilní symbol: 1018044
Datum konání: 13.4.2018 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Aktuálně působí jako školský a poradenský psycholog. Je autorkou metodiky pro pedagogy: "Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami".

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0607-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s významem schematu rodiny jako základní jednotkou vývoje a výchovy člověka, s jeho fyziologií a patologií. Účastníci školení se naučí diagnostikovat CAN a seznámí se s intervenčními postupy a možnostmi spolupráce s organizacemi na ochranu dětí.

Program:

Jedinec ve společnosti:

 • Schéma rodiny jako základní jednotka vývoje a výchovy člověka.  
 • Fyziologie a patologie rodinného schématu.

Definice a vymezení pojmu CAN. Základní členění:

 • týraní tělesné,
 • psychické,
 • sexuální,
 • zanedbávání,
 • šikana;
 • zloba a násilí.

Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny.

 • Posuzování a kriteria určení týraného dítěte.
 • Hlavní znaky - typy osobnosti deprivovaného dítěte.

Možnosti nápravy psychické deprivace dítěte. Prevence CAN:

 • primární,
 • sekundární,
 • terciární,
 • sanace rodiny.
 • Organizace na ochranu dětí.

Práce s kazuistikami


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).