registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou

Variabilní symbol: 1018047
Datum konání: 20.4.2018
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. David Teichman

Psycholog, v problematice NRP se pohybuje již cca 10 let (jako psycholog, terapeut a školitel).

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0900-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby se účastníci dokázali orientovat v zákonném rámci, který stanoví průběh kontaktů dítěte v pěstounské péči s příbuznými. Účastníci vzdělávání porozumí důležitosti a významu těchto kontaktů a základním doporučením a zásadám. V neposlední řadě pak získají vhled do aktuální praxe při realizaci těchto kontaktů.

Program:

Úvod

Zákonný rámec kontaktů dítěte v pěstounské péči s příbuznými

 • možnosti realizace kontaktu dítěte s rodinou i blízkými mimo příbuzenstvo;
 • osoby přítomné při kontaktech; praktické příklady

Psychologické aspekty kontaktů dítěte v NRP s biologickou rodinou

 • psychologický význam kontaktu pro dítě a jeho identitu;
 • kontraindikace k realizaci kontaktů.

Postupné kroky vedoucí ke kontaktu; práce s emocemi

 • jednotlivé kroky a doporučení k jejich realizaci
 • stanovování hranic a význam jejich dodržování;
 • práce s emocemi účastníků v jednotlivých fázích realizace kontaktů;
 • práce s očekáváními dítěte;
 • vliv kontaktů na ostatní členy rodiny;
 • specifika realizace kontaktů v rámci pěstounské péče na přechodnou dobu.

Modelové situace realizace kontaktu

 • kazuistiky s tématikou kontaktů dítěte v PP s rodinou;
 • nácvik vybraných dovedností;
 • shrnutí látky a závěrečná diskuse nad praxí účastníků a dotazy účastníků.

Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).