registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů

Variabilní symbol: 1518049
Datum konání: 3.4.2018
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová

Sociální pracovnice, mediátorka

Vystudovala sociální práci na Univerzitě Karlově. Věnuje se přímé případové práci s klienty poradenského centra Českého helsinského výboru, podílí se na koordinaci a realizaci projektu „Děti vězněných rodičů“. Poskytuje mediaci a konzultace, organizuje návštěvy dětí ve věznicích, pořádá besedy pro veřejnost na téma komunikace a mimo jiné lektoruje semináře o vězeňství.

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s problematikou tzv. neviditelných dětí. Získají přehled o situaci rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodiny. Seminář mapuje dopady pobytu ve vězení na děti i na samotné rodiče. Seminář předkládá možnosti zlepšení situace dětí vězněných rodičů.
Seminář je určen všem pracovníkům v sociální oblasti, kteří pracují s rodinou, kde jeden z rodičů je ve výkonu trestu odnětí svobody (sociální pracovníky OSPOD, NNO, pracovníky v sociálních službách, pracovníky PMS a další).
       
       
       
       
 

Program:

1. Úvod.

Seznámení s účastníky, jejich očekávání, představy o tématu a zkušenosti.

 

2. Situace rodin s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody.

  • Vězeňská populace v ČR.
  • Rodiny rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody.
  • Rodiče ve vězení.

3. Pohled na situaci dětí vězněných rodičů očima dítěte.

  • Dopady odloučení dítěte od rodiče.
  • Co se děje s dětmi vězněných rodičů?

 

4. Překážky kontaktu dětí s rodiči ve vězení.

  • Zákonné překážky
  • Materiální překážky

5. Podpora dětí vězněných rodičů.

  • Asistované návštěvy.
  • Kazuistiky.
  • Možnosti rozšíření kontaktů mezi dětmi a vězněnými rodiči.

6. Závěr

Písemná i ústní zpětná vazba od účastníků. 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).