registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria

Variabilní symbol: 1518029
Datum konání: 4.5.2018 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt www.socialniradce.cz.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0429-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Náklady na bydlení jsou pro mnohé velkým zatížením rodinného rozpočtu. Mnoho lidí, kteří bydlí samostatně, nezvládá svoji situaci spojenou s bydlením. V rámci státu je nákladovost bydlení vnímána jako velká riziková situace, kterou je nutné saturovat pomocí sociální práce a případně i pomocí sociálních dávek.
Sociální pracovník musí mít přehled o možnostech řešení takovéto tíživé situace. Pokud nejde situaci pomoci řešit jiným způsobem, je třeba mít přehled o jednotlivých sociálních dávkách.
Jednotlivé dávky mají svá kritéria a postupy při jejich přiznávání. Pracovník má být schopen zhodnotit situaci klienta a alespoň orientačně určit, zda by mohl klient u podání žádosti o přiznání dávky uspět. Pracovník nemá oprávnění dávku vypočítat, ale je vhodné znát všechny proměnné, které výpočet dávky ovlivňují.
Přednáška umožňuje účastníkovi zjistit, co vše a jak dávku ovlivňuje, jak složitá právní konstrukce vypadá v matematickém vyjádření. Účastník má možnost se naučit, jak dávku vypočítat bez potřebného programového vybavení.   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Cíle kurzu:

Účastník bude schopen rozlišit pojem příspěvek a doplatek na bydlení. Bude schopen identifikovat sociální situace, které jsou vhodné k řešení formou sociální dávky. Bude schopen zhodnotit podklady dokládané k žádostem a laickým způsobem svým klientům vysvětlit, co a jak a proč dokládají.
Účastník bude schopen zjistit dostatečné informace pro stanovení předběžného nároku na dávku a měl by být schopen odhadovat, o jakou výši dávky by mohl klient žádat. V souvislosti s odhadem dávky by měl být schopen s klientem plánovat úroveň a rozsah jeho bydlení.
     
     
 

Program:

1. Úvod. Základ posuzování životního minima a příjmů.

  1. Představení lektorky a účastníků, očekávání, obavy, pravidla, průběh kurzu.
  2. Složení rodiny a společně posuzovaných osob, rozhodné období, životní minimum rodiny, posuzované příjmy (rozdíly mezi SSP a HN).

2. Příspěvek na bydlení.

Podklady, trvalý pobyt, podmínky vlastnictví, nájmu příp. družstevního podílu, náklady, zpětné žádosti, příjmy, posudková kritéria, výpočet normativních nákladů.

3. Doplatek na bydlení.

Podklady, náklady, na které není přiznán příspěvek na bydlení, příjmy, posudková kritéria, výpočet, normativní náklady, metodika, rozloha a úměrnost bydlení a nákladů, vyloučená lokalita, opatření obce. 

4. Závěr.

Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuze, dotazování.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).