registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Správní řád - aktuality a praxe

Variabilní symbol: 0818201
Datum konání: 21.9.2018
Čas: 09:00 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje, budova "A", místnost 118
Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je prohloubit orientaci ve správním řízení a napomoci správné aplikaci jednotlivých právních institutů v každodenní praxi, včetně vedení spisu a úpravy písemností dle platné legislativy. Seminář sleduje rozšíření, prohloubení a aktualizaci znalostí v oblasti správního řádu, zejména z praktického pohledu, dále seznámení se s judikaturou správních soudů a uvedení těchto poznatků do praxe a přispět tak ke zkvalitnění praktického výkonu státní správy.

Program:

1. Vedení řízení správním orgánem v I. stupni

1. Vyhodnocení podání dle správního řádu, věcná a místní příslušnost

správního orgánu, oprávněná úřední osoba, vedení spisu

2. Postup správního orgánu před zahájením řízení, vlastní zahájení řízení,

řízení zahajovaná z úřední moci, řízení zahajovaná na žádost, ústní jednání,

dokazování, jednotlivé podklady pro vydání rozhodnutí, předběžná otázka,

zajišťovací prostředky

3. Přerušení řízení, zastavení řízení jako procesní rozhodnutí, usnesení,

rozhodnutí ve věci, příkaz

4. Náklady řízení, zvláštní typy řízení

5.Náprava vadných rozhodnutí

2. Odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení
3. Exekuce, exekuční výzva, exekuční příkaz

1. Exekuce na peněžitá plnění

2. Exekuce na nepeněžitá plnění

4. Ostatní instituty správního řádu
5. Diskuze, dotazy, praktické příklady


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).