registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Manipulace - jak jí konstruktivně čelit

Variabilní symbol: 1218205
Datum konání: 16.2.2018
Čas: 8:00 do 13:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Magistrát města Prostějova
T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová

Vystudovala obor psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala psychoterapeutický výcvik – psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease). Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti rozvoje osobních a manažerských dovedností, psychodiagnostice při výběrových řízeních a personálních auditech a má dlouholetou  praxi v lektorování kurzů pro cílovou skupinu zaměstnanců sociálních služeb. Je certifikovaným lektorem Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-244/2009
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky ÚSC s problematikou manipulace (v mezilidské komunikaci), se kterou se mohou setkat při jednání se svými klienty. Získají jistotu v rozpoznávání manipulativních technik a ujasní si, jaké jsou možnosti obrany. Prostor bude věnován i dotazům a případům z praxe.

Program:

Komunikace úředníka ÚSC s klientem

  • specifika komunikace zaměstnance veřejné správy s klientem (občanem)
  • společensky přizpůsobená komunikace, otevřená komunikace a komunikace se skrytým záměrem – manipulace
  • proč je manipulace účinná
  • typologie manipulátorů
  • principy a zásady konstruktivní sebeobrany

Manipulativní techniky v jednání s klienty

  • zmatení partnera, psychologická mlha (demagogie, vynechávání informací, argumentace na statistickém principu, popírání platnosti tvrzení jednou výjimkou aj.)
  • využití emocí, vyvedení z emoční rovnováhy (osobní útoky, výčitky, snaha vyvolat soucit, série otázek, střídání tvrdého a měkkého přístupu aj.)
  • způsoby získávání poziční převahy (otázky, tvrdý útok, zjevně nepříznivé okolnosti, stresující podmínky, odmítnutí vyjednávání, extrémní požadavky, stupňování požadavků, manipulativní odklad rozhodnutí, přerušování jednání aj.)

Techniky sebeobrany manipulativního jednání ve správní praxi

  • techniky: parafrázování, „odkrytí hry“, odmítnutí neoprávněného požadavku, jak na citové vydírání, reakce na pomluvu, metoda PPP, protiotázky, technika odkladu aj.
  • výměna zkušeností, otázky, odpovědi, diskuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).