registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Správní řízení na úseku evidence obyvatel - s ohledem na nový občanský zákoník

Variabilní symbol: 1218032
Datum konání: 5.4.2018
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Školicí prostory společnosti HERTIN s. r. o.
Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Bc. Naďa Ann Olchawski

Lektor od roku 2001: přednášková činnost v rámci úřadů, VCVS ČR. Přednášky na témata: správní řád, přestupkové řízení, správní řízení na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, přestupkové řízení v praxi obcí, zákon o obcích, stížnosti, petice, poskytování informací, přestupky na úseku stavebního zákona.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-750/2013 AK/VE-457/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1720,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k tématu správní řízení na úseku evidence obyvatel. Toto téma je stále aktuální a potřebné, zejména s ohledem na připravované změny související s novým občanským zákoníkem. Po absolvování kurzu by měl být každý účastník schopen kompletně vést správní řízení na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Program:

Vzdělávací plán:

  1. Právní předpisy na úseku evidence obyvatel s důrazem na zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník a dále (zákon: správní řád včetně metodiky MV ŠR o evidenci obyvatel, o občanských průkazech, archivnictví a spisové službě, datové schránky, základní registry, stanovisek ombudsmana a nálezu nejvyššího soudu a LZP)
  2. Informační systém EO (poskytování údajů, zprostředkování kontaktu apod.)
  3. Správní řízení na úseku EO (praktické zákonné postupy přihlášení k TP a správní řízení o zrušení údaje o místu TP od podání žádosti až do vydání rozhodnutí, objasnění procesních úkonů a právních aktů včetně vzorů)
  4. Důkazní řízení ve správním řízení o zrušení údaje o místu TP (posuzování nájemních, vlastnických a jiných právních vztahů dle nového občanského zákoníku, včetně upřesnění zletilosti, nezletilých, práv a povinností manželů, obstarávání základů rodiny, vzájemné zastupování manželů, příbuzenství a švagrovství, jména člověka a jeho ochrany, bydliště, jednání právnických osob, rozlišení soukromých a veřejných listin, spoluvlastnictví, katastru nemovitostí apod. a jiných aplikovatelných na řízení dle zákona o evidenci obyvatel procení úkony vše z praxe a s uvedením příkladů a modelových situací)
  5. Diskuse
  6. Závěr

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).