registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Spisová služba

Spisová služba - nakládání s dokumenty s ohledem na GDPR

Variabilní symbol: 1018053
Datum konání: 11.5.2018
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Schwaller

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie - archivnictví a pomocné vědy historické. Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuje se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. 

Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší

Akreditace u MV ČR: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Vzdělávací program je určen pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků veřejné správy, kteří se podílejí na zajišťování výkonu spisové služby. Cílem kurzu je vysvětlit základní pojmy a principy vedení spisové služby podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v podmínkách veřejné správy s důrazem na povinnosti jednotlivých zaměstnanců i vedoucích zaměstnanců spojené s výkonem spisové služby v elektronických systémech spisové služby, jeho propojení s ostatními agendovými informačními systémy, se správnou implementací činností a práce s informačním systémem datových schránek (ISDS), včetně kontrolních mechanismů.

Program:

1. Úvod do problematiky spisové služby

Základní pojmy při správě dokumentů
Právní úprava spisové služby
Síť veřejných archivů – metodická pomoc i kontrolní orgán

2. Životní cyklus dokumentů v podmínkách veřejné správy

Spisový a skartační řád – povinná interní norma původce
Spisový a skartační plán – jeho tvorba
Další vnitřní předpisy původce dotýkající se správy dokumentů
Bezpečnostní rizika v oblasti spisové služby
Elektronické systémy správy dokumentů
Informační systém datových schránek (ISDS) jako nedílná součást spisové služby
Samostatné evidence dokumentů
Doručování a příjem dokumentů
Evidence dokumentů
Tvorba a evidence spisu
Rozdělování a oběh dokumentů a spisů
Vyhotovování dokumentů
Podepisování a schvalování dokumentů
Odeslání dokumentů
Vyřízení dokumentu
Vyřízení a uzavření spisu
Ukládání dokumentů a spisů
Skartační řízení
Spisová rozluka
Povinnosti vedoucích úředníků při zajištění výkonu spisové služby
Kontrola výkonu spisové služby

3. Příprava veřejné správy na aplikaci zákona 297/2016 Sb.

Základní informace k zákonu o službách vytvářejících důvěru
Dlouhodobá a důvěryhodná archivace elektronických dokumentů
E-government - Internet jako významný zdroj řady metodických a praktických odkazů
Diskuse
 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).