registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte

Variabilní symbol: 1018060
Datum konání: 31.5.2018 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Lenka Šimková

Původně sociální pracovnice, dnes působí v oblasti poradenství, lektorování, sociaterapie a poradenství. Ve své praxi vychází především ze systemického přístupu.

Lektor 2: Mgr. Petra Šrámková

Vedoucí koncepčního oddělení OSV na Krajském úřadě Pardubického kraje

Ve své praxi se věnuje především metodické a konzultační činnost v oblasti plánování sociálních služeb, vedení pracovních porad se zástupci obcí, poskytovateli sociálních služeb. Je zodpovědná za proces transformace pobytových služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a proces transformace systému péče o ohrožené děti v rámci Pardubického kraje za oblast sociální

Akreditace u MPSV ČR: 2016/0031-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci získali základní teoretické znalosti o procesu individuálního plánování s dítětem, stejně jako praktické dovednosti v sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte.
Účastníci školení budou po absolvování tohoto semináře schopni samostatně zpracovat analýzu nenaplněných potřeb dítěte a rodičovských kompetencí a určit ochranné a rizikové faktory v situaci dítěte. Na základě znalostí a dovedností načerpaných během tohoto vzdělávacího programu budou účastníci připraveni dokončit proces podrobného vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a spolu s dítětem a jeho rodinou vytvořit individuální plán ochrany dítěte; získají základní přehled o tom, jakým způsobem IPOD formulovat.
 
Program:

I. blok

 • proces vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny; 
 • shrnutí jednotlivých fází vyhodnocování;
 • teoretické informace k analýze; 
 • rozdíl mezi popisem jednotlivých oblastí a analýzou; 
 • práce s formulacemi.

II. blok

 • praktické cvičení - analýza k předloženým kazuistikám;
 • teoretické informace k rizikovým a ochranným faktorům;
 • praktické cvičení - formulace rizikových a ochranných faktorů k předloženým kazuistikám - práce ve skupinkách.

III. blok

 • IPOD - teoretické informace k individuálnímu plánování, praktické ukázky příkladů;
 • zapojování dítěte a rodiny do individuálního plánování.

IV. blok

 • praktické cvičení - vytvoření individuálního plánu ochrany dítěte k předloženým kazuistikám - práce ve skupinkách;
 • přehodnocování plánu - teoretické informace a praktické příklady k přehodnocování.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).