registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Jednání s problémovým klientem

Variabilní symbol: 1218209
Datum konání: 6.4.2018
Čas: 8:00 do 14:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Sdružení obcí Rýmařovska
náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová

Vystudovala obor psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala psychoterapeutický výcvik – psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease). Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti rozvoje osobních a manažerských dovedností, psychodiagnostice při výběrových řízeních a personálních auditech a má dlouholetou  praxi v lektorování kurzů pro cílovou skupinu zaměstnanců sociálních služeb. Je certifikovaným lektorem Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-213/2013 AK/VE-152/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k problematice týkající se jednání s problémovými klienty. Toto téma je stále aktuální a potřebné. Cílem semináře je získání znalostí, jak profesionálně zvládnout komunikaci s problémovým klientem – klientem, který svým chováním, myšlením či cítěním vybočuje ze všeobecně přijímané normy.
Účastník vzdělávacího programu se seznámí s obecnou problematikou zvládání a obecnou problematikou problémového klienta, dále se seznámí s typy obtížnějších klientů a jejich typickým problémovým chováním. V neposlední řadě získá informace o vhodných strategiích pro zvládání jednotlivých typů klientů a osvojí si základní principy práce s problémovými klienty; uvědomí si chyby, které v komunikaci s problémovými klienty obvykle děláme.

Program:

Vzdělávací plán

  1. Úvod: představení lektora a účastníků, stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, vymezení tématu (zvládání, klient, problém), očekávání účastníků
  2. Osobnost, duševní zdraví a postoje sociálního pracovníka.
  3. Typy problémových klientů, základní zásady a techniky jednání a komunikace s anomálními lidmi, nejčastější chyby při komunikaci s problémovými klienty
  4. Rozlišení problémových klientů a klientů v duševní krizi
  5. Agresivní klient (dominantní, cholerický, pomstychtivý, úzkostná agrese, kompenzace ega, prostředek k odreagování frustrace, histrión, agrese v psychopatologii) a strategie zvládání agresivního chování
  6. Kverulant, úzkostný klient, depresivně ladění jedinci, sebevražedné tendence, nepřístupný typ, pedant – zvládání těchto typů problémových klientů
  7. Mentálně retardovaní, klient s Alzheimerovou nemocí – typické problémové chování a jeho zvládání sociálním pracovníkem
  8. Klient konzument, klienti propuštění z výkonu trestu, psychicky narušené osobnosti
  9. Krizová komunikace a krizová intervence, komunikační dovednosti sociálního pracovníka

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).