registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Prezentace pro vedoucí pracovníky, veřejný projev

Variabilní symbol: 0817316
Datum konání: 27.3.2018
Čas: 08:00 do 16:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Nové Sedlo, I. poschodí
Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová

Vystudovala obor psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala psychoterapeutický výcvik – psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease). Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti rozvoje osobních a manažerských dovedností, psychodiagnostice při výběrových řízeních a personálních auditech a má dlouholetou  praxi v lektorování kurzů pro cílovou skupinu zaměstnanců sociálních služeb. Je certifikovaným lektorem Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/VE-398/2012
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem semináře je získání znalostí, jak přesvědčivě a profesionálně prezentovat informace a názory druhým lidem. Jak překonávat trému a používat prezentační pomůcky, jak vést diskuzi a nenechat se zmást neférovými útoky. Vyzkoušet si prezentaci v chráněném prostředí výuky a získat prostřednictvím zpětné vazby podněty pro další rozvoj osobních prezentačních dovedností.
- seznámit se zásadami a principy profesionálního vystupování před lidmi
- naučit se postup, jak připravit prezentaci vzhledem k vytyčeným cílům
- osvojit si základy rétoriky
- rozšířit si znalosti o prezentačních pomůckách a moderačních technikách
- získat informace, jak vést diskuzi, zodpovídat dotazy a zvládat námitky
- vyzkoušet si prezentaci před publikem a získat zpětnou vazbu

Program:

Profesionální prezentace

 • 10 typů prezentace a jejich specifické charakteristiky
 • emocionální a racionální přesvědčování
 • práce s prezentačními prostředky a pomůckami

Příprava prezentace

 • 3Ř a triáda: posluchač – téma – řečník
 • cíl prezentace a cílová skupina
 • struktura informací a argumentů
 • obrazové ztvárnění myšlenky

Vystupování, osobní styl, přesvědčivost

 • zevnějšek a etiketa
 • postoj, oční kontakt, gesta
 • překonávání trémy
 • první dojem – zahájení prezentace
 • poslední dojem – zakončení prezentace

Rétorika a mluvený projev

 • základní poučky o dýchání
 • hlas a způsob řeči
 • řečnické okrasy – tropy - figury
 • rétorická cvičení: jak zajistit naslouchání, jak poučit a změnit postoj
 • komunikace s médii

Zvládání obtížných situací

 • techniky vnitřní ochrany – vnitřní překonávání kritických momentů
 • reakce na otázky a zvládání námitek
 • obtížní účastníci
 • jak reagovat na „špinavé“ triky a neférové útoky
 • neočekávané události

Vedení diskuze

 • zásady správné diskuze
 • struktura vedení diskuze
 • moderační techniky a pomůcky
 • zvládání obtížných situací v diskuzi

Praktický nácvik prezentace

 • příprava prezentace
 • prezentace účastníků, analýza videozáznamu, zpětná vazba
 • diskuz

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).