registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o ochraně spotřebitele

Variabilní symbol: 0317 521
Datum konání: 16.2.2018
Čas: 8:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Magistrát města Kladno
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Lukáš Zelený

Lektor je člen pracovních a expetních meziresortních skupin zabývajících se tvorbou spotřebitelské politiky a souvisejících legislativních aktů; autor mnoha publikací, článků a tiskových zpráv určených pedevším pro širokou spotřebitelskou veřejnost a dále vzdělávacích materiálů (zejména v podobě brožur) pro studenty a žáky vysokých, středních i základních škol.

Vykonává přednáškovou činnost v oblasti spotřebitelského práva (včetně problematiky prosazování a vymáhá spotřebitelských práv), spotřebitelského hnutí a spotřebitelských organizací na vysokých školách.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-43/2018 AK/VE-25/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: ,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je seznámit účastníky se základními pojmy, právními předpisy, s přehledem informačních povinností prodávajícího, spotřebitele, vyřizování reklamací a definicí prodejní akce včetně úkolů živnostenského úřadu v souvislosti se zákonem o ochraně spotřebitele a souvisejících zákonů.

Program:

1. Základní pojmy, přehled informačních povinností prodávajících

 • právní předpisy, základní pojmy (spotřebitel, podnikatel, prodávající)
 • přehled informačních povinností prodávajícího z pohledu živnostenského úřadu
 • řešení příkladů z praxe

2. Reklamace

 • povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o právech z vadného plnění
 • jakost při převzetí věci kupujícím
 • vady, které se na věci vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí
 • záruka za jakost

3. Reklamace a další ustanovení ohledně prodeje zboží v obchodě

 • vyřizování reklamací ze strany prodejce
 • další ustanovení související s prodejem zboží v obchodě
 • řešení příkladů z praxe

4. Nekalé obchodní praktiky

 • posuzování nekalých praktik
 • klamavá konání a klamavá opomenutí, generální klausule, výčet, tzv. black list
 • agresivní obchodní praktika, generální klausule, výčet, tzv. black list

5. Prodejní akce

 • definice organizované akce
 • oznamovací povinnost organizátorů akce
 • náležitosti pozvání na akci
 • zákaz vybírání finančních prostředků
 • základní informace k mimosoudnímu řešení sporů

6. Úkoly živnostenského úřadu

 • dozor nad ochranou spotřebitele ze strany živnostenských úřadů
 • přestupky a ukládání sankcí
 • řešení příkladů z praxe

7. Závěr, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).