registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Zákon o kontrole (kontrolní řád)

Variabilní symbol: 0317 525
Datum konání: 16.3.2018
Čas: 8:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Magistrát města Kladno
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Tomáš Pösl
Akreditace u MV ČR: AK/PV-4/2018 AK/VE-3/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: ,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům získat a prohloubit si aktuální informace k problematice kontroly a prostřednictvím příkladů z praxe a řešení modelových situací podpořit integraci poznatků, a to jak z problematiky kontroly výkonu přenesené, tak i samostatné působnosti územních samosprávných celků (ÚSC).

Program:

1. Zákon o kontrole (Kontrolní řád)

a. Úvod do problematiky kontrolní činnosti
b. Působnost kontrolního řádu
c. Úkony předcházející kontrole
d. Zahájení kontroly
e. Práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných
f. Protokol o kontrole
g. Námitkové řízení
h. Přestupky a správní delikty
i. Koordinační mechanismy dle zákona o kontrole (spolupráce kontrolních subjektů, plánování kontrol, zveřejňování informací o kontrolách)
j. Další vybrané instituty dle zákona o kontrole (mlčenlivost, náklady kontroly)
 

2. Kontrola výkonu přenesené a samostatné působnosti ÚSC
3. Dotazy a odpovědi ke kontrolnímu řádu, řešení aplikačních problémů


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).