registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy

Variabilní symbol: 0317 522
Datum konání: 23.2.2018
Čas: 8:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Magistrát města Kladno
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
 • 22 let ve veřejné správě
 • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
 • místostarosta města Písek (1994-1998)
 • starosta Písku (1998-2006)
 • radní Jč. kraje (2000-2006)
 • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
 • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
 • advokátní koncipient 2012-2015
 • od roku 2015 samostatný advokát

V současnosti  vede semináře zaměřené na veřejné zakázky, nový občanský zákoník, úpravy nájemních smluv pro ÚSC, správní řád, vady správních aktů a jejich náprava, odpovědnost členů zastupitelstev ÚSC za škodu. 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky ÚSC vykonávající státní správu v přenesené působnosti se správním řádem a s nástroji a mechanizmy správního řízení. Má napomoci kvalifikované činnosti správních úřadů.
 

Program:
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jako obecná procesní právní úprava řízení před správním orgánem
 • Subjekty pohybující se v řízení podle správního řádu
 • Úkony správního orgánu v řízení podle správního řádu
 • Úkony účastníků řízení
 • Lhůty a počítání času
 • Průběh řízení v I. stupni
 • Odvolací řízení
 • Přezkumné řízení, obnova řízení
 • Exekuce
 • Veřejnoprávní smlouvy, ostatní instituty správního řádu

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).