registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Individuální plán ochrany dítěte v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - úvod do problematiky

Variabilní symbol: 0318 032
Datum konání: 29.5.2018
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Úřad městské části Praha 18
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Dagmar Ducháčková

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na personální management na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako sociální pracovník OSPOD, poradce pro národnostní menšiny a  manažer prevence kriminality.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0818-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cíle tohoto vzdělávacího programu jsou následující: absolvent semináře se seznámí se základní legislativní úpravou vyhodnocení situace dítěte, jeho rodiny a individuálního plánu ochrany dítěte; získá elementární znalosti o analýze potřeb dítěte, využití případových konferencí, individuálního plánování (posouzení životní situace dítěte a rodiny, vyhodnocení situace dítěte, tvorba plánu a jeho vyhodnocování) v rámci agendy sociálně právní ochrany dětí; umí vysvětlit základní pojmy z oblasti vyhodnocení situace dítěte a tvorby a realizace individuálního plánu ochrany dítěte; zná příslušné právní předpisy; umí analyzovat potřeby dítěte na základní úrovni; uspořádat případovou konferenci a vytvořit individuální plán ochrany dítěte.Tyto znalosti mu pomohou v základní orientaci v dané problematice tak, aby v rámci své práce mohl realizovat základní nástroje sociální práce podle zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Program:

1. Úvod

  • Základní seznámení s lektorem, představení účastníků kurzu. Organizace kurzu, podmínky zakončení kurzu.

2. Legislativní rámec

  • Definice pojmů dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí.

3. Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny

  • Aktuální míra ohrožení dítěte (ohrožené dítě, důvody zahájení sociálně právní ochrany, faktory vyžadující okamžitou reakci). Vyhodnocení situace dítěte, rodiny, širšího prostředí rodiny (sběr dat, zjišťování situace, nástroje pro hodnocení dítěte, zpracování klíčových informaí, potřeby dítěte, spolupracující osoby a organizace). Případové konference.

4. Individuální plán ochrany dítěte

  • Účel individuálního plánu (obecné principy, principy v kontextu OSPOD, filozofie a účel plánu, posouzení životní situace dítěte a rodiny). Typy individuálního plánu (krátkodobý individuální plán, dlouhodobý individuální plán, spolupracující klient, nespolupracující klient). Fáze individuálního plánu (posouzení a vyhodnocení potřeb dítěte, tvorba plánu, realizace plánu, hodnocení plánu, kontrola). Změna individuálního plánu (živý dokument reagující na změny).

5. Kazuistiky, praktické řešení situací

  •  Účastníci řeší praktické situace dle zadání lektora či z vlastních návrhů.

6. Závěr

  • Shrnutí kurzu. Zpětná vazba účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).