registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Zákon o živnostenském podnikání v praxi živnostenských úřadů

Variabilní symbol: 0317 524
Datum konání: 16.3.2018
Čas: 8:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Magistrát města Kladno
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Babšická

Od r. 2006 OSVČ převážně jako lektor seminářů s problematikou živnostenského zákona a souvisejících předpisů. Od roku 1995 do r. 2005 lektor IVS MV ČR a zkušební komisař. Souběžně lektor několika vzdělávacích agentur pro oblast živnostenského podnikání až do současné doby.

Autorka komentáře k živnostenskému zákonu (Bova Polygon), k zákonu o regulaci reklamy - v letech 1996 -2001.

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-240/2014 AK/VE-70/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

 Cílem kurzu je seznámit účastníky s platnou legislativou v oblasti živnostenského podnikání.

Program:

Zákon o živnostenském podnikání v praxi živnostenských úřadů

 • všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti a jejich prokazování
 • návaznost všeobecných podmínek na občanský zákoník
 • živnostenské oprávnění právnických osob a návaznost živnostenského zákona na zákon o obchodních korporacích
 • překážky provozování živnosti
 • podnikání zahraničních osob
 • povinnosti podnikatele
 • odpovědnost podnikatele za porušení povinností
 • přestupky a jiné správní delikty
 • ukládání sankcí
 • pozastavení provozování živnosti
 • zrušení živnostenského oprávnění
 • zánik živnostenského oprávnění

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).