registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Míra ohrožení dítěte v rodinách s domácím násilím

Variabilní symbol: 0318 202
Datum konání: 29.3.2018
Čas: 8:00 do 16:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MÚ Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0898-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci znali základní terminologii související s problematikou domácího násilí; znali legislativní rámec problematiky; vyjasnili si pojmy: přímá x nepřímá oběť; seznámili se s diagnostikou - jak měřit "míru ohrožení"; vědí s kým dál spolupracovat - znají další dotčené orgány a konečně: seznámí se s možnostmi práce s dítětem i rodiči, modelovými příklady a mají možnost vše probrat v diskuzi.

Program:

Míra ohrožení dítěte v rodinách s domácím násilím

 • Úvod - očekávání účastníků x cíle vzdělávání

Vyjasnění termínů: základní terminologie, legislativní pojmy

 • Definice pojmů;
 • základní právní rámec dané problematiky.

Výskyt domácího násilí v ČR:

 • rodina a domácí násilí;
 • pozice dítěte v rodině s domácím násilí;
 • mýty a fakta o domácím násilí;
 • přímá a nepřímá oběť.

Další spolupráce s dotčenými orgány

 • jak diagnostikovat "míru ohrožení" a kam se obrátit, je-li dítě ohroženo.

Možnosti práce s dítětem a rodiči

 • příklady dobré praxe,
 • kazuistiky,
 • modelování,
 • sdílení zkušeností.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).