registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Řešení a předcházení konfliktů, jednání s konfliktními lidmi

Variabilní symbol: 0817320
Datum konání: 10.5.2018
Čas: 08:00 do 16:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Chodov
Komenského 1077, 357 35 Chodov - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Je autorkou dvou odborných knih a řady vědeckých článků a výukových materiálů.
Monografie: Subjektivní symbolická vizualizace psychologie rodiny, Souvislosti neuroticismu.
On-line kurzy: Sociální psychologie (kurz získal Národní cenu distančního vzdělávání), Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele, Antistresový program pro řídící pracovníky škol, Hodnocení pracovníků na pozadí týmové spolupráce, Komunikace s podřízenými, Osobnostní profil – jak využít svých silných a slabých stránek při vedení týmu, Pracovní motivace, Umění komunikace v obecně krizových situacích.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-689/2017 AK/VE-357/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti předcházení a řešení konfliktů vyplývajících z pracovní role úředníka. Účastníci budou seznámeni s různými typy konfliktů, uvědomí si rozdíl mezi názorovým rozporem a osobním konfliktem, osvojí si účinné strategie zvládání konfliktů s klientem a naučí se v konfliktu pracovat s vlastní emocionalitou a posilovat racionalitu komunikačního protějšku. 

Program:

1. Vymezení různých typů konfliktů, objasnění racionálního a emocionálního podkladu interpersonálních konfliktů, konfliktogenní situace.

Výklad, diskuse.

2. Odldišení názorového rozdílu od osobního konfliktu, objasnění mechanismů, které vyvolávají osobní konflikt, charakteristika účinnosti různých strategií zvládání konfliktů, určení osobní preference.

Výklad, rozbor videonahrávek, skupinová práce, diskuse.

3. Identifikace osobnostních předpokladů pro zvládání konfliktů v oblasti sebepojetí a psychické stability, principy a mechanismy asertivního jednání, riziková místa.

Psychologický test, projetivní metoda, diskuse.

4. Pravidla efektivního vyjednávání a účinné argumentace, nácvik různých technik zdolávání námitek, práce s emocionalitou v konfliktu, zvládání vlastních emocí, posilování racionality komunikačního protějšíku, rozdíl mezi potlačováním a legitimizací emací druhého.

Výklad, diskuse, trénink dovedností.

5. Základní typy konfliktogenních osobností a pravidla, jak s nimi v konfliktu jednat, nácvik technik odolávání manipulací, pravidla komunikace s lidmi, kteří se ocitli v náročné životní situaci.

Brainstorming, výklad, trénink dovedností.

6. Shrnutí, diskuse, evaluace.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).