registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Dluhové poradenství

Variabilní symbol: 0318 035
Datum konání: 27.3.2018 - 28.3.2018
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Žamberk - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Nádražní 833, 56401 Žamberk - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Gabriela Šťastná
Akreditace u MV ČR: AK/PV-744/2017 AK/VE-379/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: ,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti dluhového poradenství pro sociální pracovníky a úředníky sociálních odborů. Vzhledem k šíři problematiky a k neustále se vyvíjející právní úpravě, včetně soudní praxe, si kurz klade za cíl zejména nastínit základní pojmy a principy jednotlivých fází řešení pohledávek tak, aby byl sociální pracovník dále schopen na základě získaných kompetencí orientovat se v dluhové problematice, schopen řešit s klientem jeho konkrétní situaci, doprovázet ho v komunikaci s úřady, soudy, exekutory a dalšími zúčastněnými osobami, a rovněž sledovat vývoj legislativy a soudní praxe vztahující se k dluhové problematice.

Program:

1. den
1. Úvod do problematiky, role sociálního pracovníka, zásady práce s klientem.
2. Zmapování situace klienta, druhy pohledávek a jejich příslušenství.
3. Osoby zúčastněné na vymáhání, mimosoudního vymáhání.
4. Soudní řízení, rozhodčí řízení.
5. Shrnutí, diskuse, výměna zkušeností.


2. den
1. Exekuční řízení, jednotlivé způsoby vymáhání, obrana povinného v exekuci.
2. Insolvence.
3. Náklady spojené s vymáháním pohledávek.
4. Společné jmění manželů.
5. Trestněprávní rozměr dluhové problematiky.
6. Shrnutí, diskuse, výměna zkušeností.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).