registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky

Variabilní symbol: 1518063
Datum konání: 23.11.2018
Čas: 9:30 do 14:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Michaela Černá

Absolvovala žurnalistiku, mediální a genderová studie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a mediální studia na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. Je ředitelkou zapsaného spolku Místní média a věnuje se publikační činnosti v rámci regionálních novin. 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-290/2017 AK/VE-158/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti etikety.

Program:

1. Úvod a vzájemné seznámení účastníků
2. Co je etiketa a bonton
3. Základní pravidla etikety

a. Přednosti

b. Zdravení

c. Seznamování

d. Titulování

e. Cestování

f. Smaltalk

g. Kouření

4. Pracovní vztahy v úřadu

a. Kolegové a klienti

b. Etický kodex úředníka

c. Dary

5. Oficiální komunikace

a. Telefon, SMS, e-mail, dopis

b. Pozvánky

6. Outfit
7. Společenské události

a. Stolování

b. Společenské akce a ceremonie

8. Mezinárodní bonton
9. Řešení přešlapů a konfliktů
10. Doporučená literatura
11. Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).