registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Případové konference a role facilitátora v praxi

Variabilní symbol: 1518210
Datum konání: 18.9.2018
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Magistrát města Most
Radniční 1/2, 434 69 Most - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová

Sociální pracovnice, mediátorka

Vystudovala sociální práci na Univerzitě Karlově. Věnuje se přímé případové práci s klienty poradenského centra Českého helsinského výboru, podílí se na koordinaci a realizaci projektu „Děti vězněných rodičů“. Poskytuje mediaci a konzultace, organizuje návštěvy dětí ve věznicích, pořádá besedy pro veřejnost na téma komunikace a mimo jiné lektoruje semináře o vězeňství.

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0421-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: ,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Připravit účastníky semináře na vedení případových konferencí. Absolventi se seznámí s rolí facilitátora, procvičí si  facilitační techniky vhodné pro vedení případových konferencí. Účastníci získají dovednosti, které jim pomohou zvládat složité okamžiky v průběhu případové konference.Seminář je určen všem pracovníkům v sociální oblasti, kteří pracují s rodinou a ve své praxi řeší problémy v rodině, dotýkajících se dětí (sociální pracovníky OSPOD, NNO, pracovníky v sociálních službách, pracovníky PMS a další). Seminář je založen na interakci mezi účastníky, bude poskytována zpětná vazba od lektorky.

Cíle kurzu:

Účastník se seznámí se rolí a úkoly facilitátora případové konference, bude umět  vhodně využít facilitační techniky v rámci případové konference. Absovlent semináře dokáže používat metodu „brainstorming“, získá návody, jak zacházet s rizikovými situacemi v průběhu případové konference a díky osobní  zpětné vazbě se může zaměřit na své komunikační dovednosti.
    
     
 

Program:

1. Úvod - Role a úkoly facilitátora případové konference

Popis role facilitátora případové konference.
Jednotlivé úkoly facilitátora během přípravy, v průběhu a po skončení případové konference. 

 


 

2. Komunikační dovednosti a techniky potřebné k vedení případové konference.

Seznámení s postupem a nácvik :
- jak zpracovávat reakce účastníků
- jak posouvat diskusi, pomoc při řešení neshod účastníků
- zpracování stížností
- techniky práce se skupinou  
 

3. Modelová situace - případové konference.

Realizace modelové případové konference - od přípravy po práci s výstupy.

4. Vytipování a ošetření možných rizik případových konferencí.

Kdy v praxi případové konference využít.
Jaká jsou rizika a úskalí realizace případových konferencí. 
 

5. Závěr

Shrnutí. Diskuse.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).