registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním

Variabilní symbol: 0818050
Datum konání: 17.5.2018
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR: 2016/0712-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Kurz navazuje na osmihodinový kurz Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou, číslo akreditace 2014/0814-PC/SP/VP/PP, kde účastníci získali základní přehled o rozdělení, projevech duševních onemocnění a přístupu k nim. V tomto návazném kurzu budou účastníci blíže seznámeni s prožíváním duševně nemocných, s uzdravujícími procesy, technikami a nástroji. Kurz se také bude podrobněji věnovat resocializaci a reintegraci duševně nemocných do společnosti v dnešní době. V průběhu celého kurzu budou k edukaci významně užívány kazuistiky a příběhy duševně nemocných.

Cíle kurzu:

Po absolvování tohoto vzdělávacího programu budou účastníci schopni představit si, co duševně nemocný člověk prožívá, a jak funguje jeho vnímání. Porozumí konkrétním technikám uzdravovacích procesů a jejich nástrojům. Dále získá přehled o možných způsobech resocializace a reintegrace do dnešní společnosti. V neposlední řadě se absolventi seznámí s příklady z praxe lektora i kolegů, což významným způsobem napomůže řešení problémů z dané oblasti v jejich profesním životě. 

Program:

Úvod

 • seznámení s účastníky a jejich očekáváními,
 • seznámení s cíli kurzu.

Dynamika psychických procesů u duševně nemocných

 • sebevědomí,
 • sebepřijetí,
 • sebeprosazení ,
 • zacházení s duševním zdravím.

Léčba duševně nemocných v praxi

 • možnosti ambulantní a ústavní léčby,
 • farmakoterapie,
 • psychoterapie,
 • prevence relapsu duševních onemocnění,
 • zacházení  se svou nemocí, 
 • práce s emocemi v praxi

Resocializace a reintegrace duševně nemocných v praxi

 • komunity pro duševně nemocné,
 • chráněné bydlení,
 • chráněná práce,
 • podporované bydlení a práce,
 • překážky v resocializaci,
 • problematika závislosti u duševně nemocných.

Kazuistiky, práce s kazuistikami a životními příběhy
Závěr školení

 • shrnutí,
 • diskuze,
 • dotazy,  
 • výstupy pro konkrétní zakázky účastníků.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).