registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky

Variabilní symbol: 1518060
Datum konání: 8.6.2018 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Michaela Černá

Absolvovala žurnalistiku, mediální a genderová studie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a mediální studia na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. Je ředitelkou zapsaného spolku Místní média a věnuje se publikační činnosti v rámci regionálních novin. 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-290/2017 AK/VE-158/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti etikety.

Program:

1. Úvod a vzájemné seznámení účastníků

2. Co je etiketa a bonton

3. Základní pravidla etikety

 • Přednosti
 • Zdravení
 • Seznamování
 • Titulování
 • Cestování
 • Smaltalk
 • Kouření

4. Pracovní vztahy v úřadu

 • Kolegové a klienti
 • Etický kodex úředníka
 • Dary

5. Oficiální komunikace

 • Telefon, SMS, e-mail, dopis
 • Pozvánky

6. Outfit

7. Společenské události

 • Stolování
 • Společenské akce a ceremonie

8. Mezinárodní bonton

9. Řešení přešlapů a konfliktů

10. Doporučená literatura

11. Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).