registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Speciální techniky komunikace s dítětem

Variabilní symbol: 1518209
Datum konání: 29.3.2018
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání:
, - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Aktuálně působí jako školský a poradenský psycholog. Je autorkou metodiky pro pedagogy: "Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami".

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0892-PC/SP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: ,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Komunikace s malými dětmi klade na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách zvláštní nároky. Proto vznikl vzdělávací program, který se zabývá základním představením těchto speciálních technik.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci vzdělávání znali základní terminologii týkající se komunikace s dětmi. Seznámí se s vývojovou teorií responzivity. Účastníci tohoto vzdělávacího programu budou vědět, jaká specifika komunikace s dětmi přináší, budou znát konkrétní speciální techniky komunikace. Seznámí se s videotréninkem interakcí. Seznámí se s principy úspěšné komunikace a zapojí se do práce s videonahrávkami.

Program:

Úvod: představení lektora, cíle kurzu, očekávání účastníků

Vymezení základních pojmů

 • komunikace,
 • interakce,
 • verbální a neverbální komunikace,
 • psychické potřeby dítěte,
 • vývojová teorie responzivity,
 • specifika komunikace s dětmi z hlediska vývojového období dítěte,
 • komunikační bariéry.

Speciální techniky komunikace s dítětem

 • arteterapeutické techniky – kresba dítěte,
 • práce s koláží,
 • technika „Kameny“,
 • technika Teploměr,
 • metafora kouzelného zvonku – práce s metaforou.
 • Teoretické zakotvení,
 • účastníci vyzkouší vše zážitkovou formou

Videotrénink interakcí (VTI)

 • teoretická východiska,
 • základní principy a filozofie přístupu,
 • metodický rámec,
 • principy úspěšné komunikace s dítětem dle vývojových období dítěte.
 • Práce s videonahrávkami – analýza vzorců a prvků komunikace – zapojení účastníků kurzu.

Závěr

vyhodnocení vzdělávání, souhrn, evaluace účastníků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).