registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Soudnictví ve věcech mládeže a působnost OSPOD

Variabilní symbol: 1018061
Datum konání: 1.6.2018
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná

Právnička na MPSV s 35letou praxí v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, a rodinného práva.

Je předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků, věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0131-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzdělávací program účastníky přehledně seznamuje s aktuální právní úpravou soudnictví ve věcech mládeže, tak s praktickými poznatky a zkušenostmi z této oblasti. Pozornost bude věnovaná především působnosti OSPOD a konkrétním postupům OSPOD v kontextu tohoto zákona. Součástí semináře budou vybrané kazuistiky a prostor pro dotazy. 

Cíle kurzu:

Zlepšování úrovně znalostí sociálních pracovníků, prohloubení znalostí platné legislativy a jejich dodržování, jakož i znalostí specifických oblasti sociální sféry. 

Program:

1. Přehled právní úpravy.

Především zákon o SPOD, o soudnictví ve věcech mládeže, o přestupcích, o ústavní výchově a další.

2. Působnost orgánů SPOD při prevenci a řešení protiprávního jednání mládeže - dle zákona o SPOD

  • sociálně-právní ochrana dětí - kterým dětem se poskytuje a kdo jí poskytuje
  • péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (dle § 6 písm. c) a d)
  • účast orgánů SPOD v přestupkovém řízení vedeném proti mladistvému 

3. Působnost a postupy OSPOD v kontextu zákona o soudnictví ve věcech mládeže (ZSM)

  • vymezení důležitých pojmů v zákoně
  • základní zásady zákona o ZSM
  • trestněprávní ochrana dětí a postupy podle ZSM
  • postavení orgánů SPOD v řízení podle ZSM
  • ukládaná opatření pro děti do 15 let a mladistvé

4. Kazuistiky a případové studie z této oblasti.

Kazuistiky a případové studie.

5. Dotazy a výměna zkušeností, diskuze.

Diskuse, výměna zkušeností.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).