registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Jak rozpoznat dítě se znaky CAN - základní informace

Variabilní symbol: 0317 662
Datum konání: 10.5.2018
Čas: 8:00 do 16:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Petr Štěpaník

Vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se mediační činnosti v kontextu restorativní justice, pomoci a podpoře obětem trestných činů. Pracuje s dětmi a rodinami. Absolvoval komplexní výcvik v daseinsanalytické psychoterapii a specializační psychoterapeutický trénink Práce s traumatem v rodině. Dlouhodobě se věnuje Transformační systemické terapii podle Virginie Satirové. Lektoruje komplexní vzdělávací program pro výuku psychoterapeutů MOVISA. V soudně znalecké praxi se věnuje posuzování rodin v opatrovnických sporech. V řízení trestním se pak zaměřuje na posuzování psychologických aspektů věrohodnosti svědecké výpovědi a posuzování obětí trestných činů.

 

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0606-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s formami a projevy CAN, naučí se identifikovat příčiny a kontext vzniku CAN, seznámí se s možnostmi prevence a včasného rozpoznání tohoto sociálně patologického jevu.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je objasnění problematiky včasného rozpoznání dítěte se znaky CAN a následné volby intervencí k odvrácení, zmírnění a prevenci tohoto nežádoucího patologického jevu ve vývoji dítěte. Ucelenost tématu je zajištěna následným vymezením péče o dítě s prvky CAN, možnosti prevence a včasného rozpoznání. Důraz je kladen i na příklady z praxe - kazuistiky s komentářem lektorky a následnou diskusi.

Program:

Úvod

 • Představení lektora, účastníků, očekávání účastníků

1. Dítě v rodině, vývoj a výchova - fyziologie a patologie.
2. Definice pojmu CAN.

 • formy a projevy CAN,
 • příčiny CAN,
 • tělesné týrání,
 • zneužívání a zanedbávání.

3. Dítě a násilí

 • dítě jako oběť domácího násilí;
 • kdo je pachatel domácího násilí, typologie;
 • sexuální zneužívání a jeho formy;
 • následky syndromu CAN.

4. Sexuální delikty v trestním zákoníku ČR

 • péče o týrané, zanedbávané a zneužívané dítě;
 • primární prevence CAN,
 • sekundární prevence CAN,
 • terciární prevence CAN.

5. Práce s kazuistikami
Závěr: rekapitulace, hodnocení


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).