registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Finanční kontrola podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

Variabilní symbol: 0317 541
Datum konání: 18.5.2018
Čas: 8:00 do 13:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Magistrát města Kladno
Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno - Podrobné informace
Lektor: Ing. Lenka Zdeňková
Akreditace u MV ČR: AK/PV-138/2018 AK/VE-82/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům získat a prohloubit si aktální informace k problematice finanční kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a podpořit aplikaci zákona v praxi

Program:

1. Finanční kontrola ve veřejné správě

  • Právní úprava finanční kontroly ve veřejné správě
  • Hlavní cíle finanční kontroly
  • Subjekty a organizační sruktura kontroly ve veřejné správě
  • Kontrolní metody a postupy

2. Systémy kontroly ve veřejné správě.

  • Veřejnosprávní kontrola
  • Působnost kontrolních orgánů
  • Druhy veřejnoprávních kontrol a kontrola na místě
  • Kontrolní postupy veřejnoprávní

3. Vnitřní kontrolní systém.

  • Řídící kontrola předběžná
  • Řídící kontrola průběžná a následná

4. Interní audit.
5. Závěr, diskuse.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).