registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Násilí v rodinách a co s ním

Variabilní symbol: 0317 664
Datum konání: 8.11.2018
Čas: 8:00 do 16:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm - Podrobné informace
Lektor:
Akreditace u MPSV ČR: 2014/0897-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci školení získali informace o tom, jak vypadá profil pachatele a seznámili se s dopady domácího násilí na prožívání oběti. Účastníci vzdělávání vědí, jaké jsou reakce obětí na násilí, znají základní principy vedení rozhovoru s obětí domácího násilí (je zajištěn i praktický nácvik) a orientují se i v tom, jak zajistit bezpečnost, jak sestavit bezpečnostní plán. Účastníci tohoto vzdělávacího programu získají představu jaký dopad má domácí násilí na děti, znají komplikace spojené s problematikou svěřování dětí do péče jednoho z rodičů v případech domácího násilí.

Program:

Násilí v rodině a co s ním

 • úvod - očekávání účastníků X cíle vzdělávání

Legislativní rámec problematiky

 • druhy DN, profil pachatele
 • oběť domácího násilí – dopady DN na prožívání oběti
 • reakce obětí na DN

Činnost intervenčních center pro osoby ohrožené domácím násilím

 • interdisciplinární spolupráce v případech DN
 • základní principy vedení rozhovoru s obětí DN

Intervence v případech domácího násilí, komunikace s osobami ohroženými domácím násilím.

 • nácvik vedení rozhovoru s obětí DN
 • zajištění bezpečnosti
 • sestavení bezpečnostního plánu

Prevence v případech domácího násilí

 • dopad domácího násilí na děti,
 • komplikace spojené s problematikou svěřování dětí do péče jednoho s rodičů v případech DN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).