registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Ochrana osobních údajů a právo na informace

S akcentem GDPR

Variabilní symbol: 0818204
Datum konání: 26.4.2018
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: David Kozák
Akreditace u MV ČR: AK/PV-488/2017 AK/VE-268/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů s důrazem na právní povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů. Předmětem výkladu bude tedy zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nemalá pozornost bude věnována vztahu tohoto zákona se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Důležitým tématem bude dále nařízení evrospkého parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vzdělávací program se zaměří zejména na problematiku zpřístupňování informací, resp. pravidla přístupu k úředním dokumentům a omezení tohoto přístupu. Účastníci budou informováni rovněž o relevantní judikatuře.  

 

Program:

1. Základní pojmy a principy ochrany osobních údajů. Formy zpracování osobních údajů
2. Ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
3. Přístup k informacím a vybrané formy přístupu s důrazem na agendu obcí.

  • nahlížení do spisu
  • poskytování kopií listin
  • informace o úředních řízeních
  • úřední deska

4. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27 dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5. Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušení.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).