registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o sociálních službách - GDPR

S akcentem GDPR, není akreditovaný

Variabilní symbol: 0818058
Datum konání: 19.6.2018
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, oboru speciální pedagogika. Má bohaté zkušenosti ze své mnohaleté praxe u poskytovatelů sociálních služeb a v sociálně právní ochraně dětí.  Věnuje se oblasti dobrovolnictví a působí v rámci procesu implementace zákona o sociálních službách.

Cena kurzu: 1890,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:

Zaměření kurzu na ochranu osobních údajů při aplikaci zákona o sociálních službách, seznámení se zněním Nařízení o ochraně osobních údajů (účinnost k 25. 5. 2018) - porovnání

Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače s novou právní úpravou správního práva trestního účinnou od 1. 7. 2017 pomocí komparativní metody, tedy porovnáním starých a nových právních předpisů. Absolventi si osvojí nejen nový jazyk „přestupkáře“, vyznají se v základní terminologii a jednotlivých hmotněprávních institutech, ale budou jim vysvětleny také kvalifikační požadavky na oprávněné úřední osoby. Posléze bude přistoupeno k procesní části nové právní úpravy. Zde si program klade za cíl připravit úředníky na různé praktické situace při jednání s účastníky řízení. Budou řešeny modelové případy, problematické oblasti nové právní úpravy a jejich možná řešení. Během celého výkladu budou posluchači upozorňováni na stále použitelnou judikaturu, jakož i stanoviska ústředních správních orgánů.     

 

Program:

Úvod:

zákon o sociálních službách, ochrana osobních údajů a Nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plný název Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Seznámení s termínem osobní údaj – v podmínkách sociálních služeb a sociální práce.

Seznámení s rozšířenou definicí „osobní údaj“ včetně zpracování osobních údajů

Nové principy ochrany osobních údajů:

  1. funkční zabezpečení dat
  2. souhlas se zpracováním osobních údajů
  3.  povinné hlášení úniku dat
  4. právo být zapomenut

Nedodržení povinností a stanovená výše pokut.

Management ochrany osobních údajů v rámci sociální práce a sociálních služeb:

  1. správce osobních údajů
  2. pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní osoby pro ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Seznámení se zpracováním osobních údajů a jejich ochrana


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).