registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Správní řád krok za krokem

Variabilní symbol: 0317 693
Datum konání: 26.6.2018
Čas: 8:00 do 16:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm - Podrobné informace
Lektor: Bc. Naďa Ann Olchawski

Lektor od roku 2001: přednášková činnost v rámci úřadů, VCVS ČR. Přednášky na témata: správní řád, přestupkové řízení, správní řízení na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, přestupkové řízení v praxi obcí, zákon o obcích, stížnosti, petice, poskytování informací, přestupky na úseku stavebního zákona.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-119/2018 AK/VE-70/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je jednoduchým a srozumitelným způsobem účastníkům vysvětlit aplikaci jednotlivých právních institutů správního řádu v praxi.

Program:

1. Základní zásady správního řízení.

Základní registry, veřejné rejstříky, veřejný seznam, ochrana údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.,

2. Sujekty správního řízení.

Postavení a práva a označení účastníků a jejich zástupců ve smyslu správního řádu, zákona č. 133/2000 Sb., a zákona č. 89/2012 Sb.,

3. Procesní úkony před zahájením řízení a po zahájení řízení.

Záznamy, výzvy, předvolání, protokoly, sdělení, omluvy z jednání, podklady, důkazy, obstrukce, spekulativní návrhy, nepoužitelnost důkazů apod. 

4. Zastupování.

 • ze zákona
 • z opatrovnictví
 • na základě plné moci (druhy plných mocí, neakceptace zmocněnce ze zahraničí, nezletilý "zmocněnec", zmocněnec po zahájení ÚJ
 • zastupování ze zákona č. 89/2012 Sb., podpůrce, zastupování členem rodiny

5. Doručování (účastním řízení, zmocněncům, FO, PO, FOP.

 • trvalý pobyt
 • úřední adresa trvalého pobytu (ohlašovny)
 • účelová (krátkodobá) změna adresy trvalého pobytu
 • doručení datovou schránkou
 • veřejnou vyhláškou
 • lhůty pro doručení

6. Důkazní řízení.

 • svědecký výpověď
 • listiny
 • znalecké posudky
 • místní ohledání
 • omluvy z jednání
 • podklady
 • důkazy
 • obstrukce
 • spekulativní návrhy
 • nepoužitelnost důkazů apod.

7. Nahlážení do správních spisů.

Ve smyslu ust. § 38 správního řádu (uplatnění procesního práva) a poskytování informací ze správních spisů (uplatnění hmotného práva dle zákona č. 106/1999 Sb.,).

8. Právní akty a jejich zákonné náležitosti.

 • individuální správní akty
 • příkazy
 • procesní právní akty
 • jiné typy rozhodnutí
 • mezitimní rozhodnutí
 • rozhodnutí v části věty

9. Opravné prostředky

 • řádné
 • mimořádné

10. Stížnosti.

Podněty podle zákona o obcích a správního řádu.

11. Žásost o informace ve správním řízení a mimo správní řízení (procesní právo versus hmotné právo)
12. Informace ze správních spisů dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v souladu se správním řádem a zákonem č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů (uplatnění hmotného práva nově od 15.1.2015 (náležitosti, nároky, zneužití práva).
13. Náklady řízení, ochrana před nečinností, opravné prostředky (odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení, opravné rozhodnutí.
14. Vyjádření, osvědčení a sdělení (opravné prostředky).
15. Veřejnoprávní smlouvy.
16. Opatření obecné povahy.
17. Exekuce.
18. Diskusní řešení modelových případů.

Diskuse, dotazy.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).