registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Finanční a rozpočtové hospodaření ÚSC - časté chyby v hospodaření obcí

Variabilní symbol: 1218057
Datum konání: 29.5.2018
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Školicí prostory společnosti HERTIN s. r. o.
Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Olga Sloupová

Akreditace u MV ČR: AK/PV-57/2018 AK/VE-32/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1720,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k obalsti finančního hospodaření ÚSC a ke zjištěným chybám a nedostatkům při přezkoumávání hospodaření ÚSC a provedeným kontrolám. Výklad bude doplnění praktickými příklady.

Program:

1. Finanční hospodaření územních samosprávných celků

  • střednědobý výhled rozpočtu
  • rozpočet

2. Rozpočtový proces

  • hospodaření podle rozpočtu
  • rozpočtová skladba
  • závěrečný účet - zpráva z přezkoumání hospodaření obce
  • porušení rozpočtové kázně a přestupky

3. Organizace územních samosprávných celků

  • příspěvkové organizace
  • organizační složky

4. Hospodaření svazků obcí
5. Zjištěné chyby a nedostatky při kontrolách. Příklady z praxe.
6. Závěr, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).