registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Základy krizové intervence

Variabilní symbol: 0317 807
Datum konání: 24.5.2018
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Trojanovice
, Trojanovice - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jiřina Holasová
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0140-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Krizová intervence je pomoc lidem v naléhavé – krizové – životní situaci. Kurz je určen pracovníkům, kteří pomáhají řešit krizové situace klientů.  Cílem kurzu je účastníky seznámit se základními pojmy krizové intervence – co je krize, jaké jsou její typy a příčiny a jaké jsou nejčastější reakce na krizovou situaci. Dále, se účastníci kurzu seznámí se základními postupy pracovníka v rámci práce s klientem, který prožívá krizovou situaci – přístup krizového pracovníka z hlediska aktivity, techniky usnadňující komunikaci s možným využitím v krizové situaci, práce s emocemi pracovníka i klienta. 

Cíle kurzu:

Absolvent vzdělávacího programu získá základní přehled o typologii krize. Naučí se, jaké jsou nejčastější příčiny a reakce na krizové situace a seznámí se základními postupy pracovníka v krizové intervenci.

Program:

1. Úvod. Představení lektora, struktura kurzu, seznámení s účastníky, jejich očekávání.
2. Krize, krizové situace.

Vymezení pojmu krize, krizové situace, regulativní mechanismy, příčiny krize. 

3. Typologie krizí, průběh krize.

Typologie krizí dle průběhu, typlogie krizí dle Baldwina, proběh krize do Caplana.

4. Reakce na krizovou situaci, způsoby řešení krize.

Reakce na ztrátu (fáze dle Kübler-Rossové), reakce na krizovou situaci.

5. Práce s emocemi pracovníka i klienta.

Teoretické vymezení pojmů:

  • emoce
  • vlastnosti emocí
  • emoce v kontextu pomáhajících profesí

6. Základní postupy pracovníka v krizové intervenci.

Úvodní fáze konzultace:

  • příprava konzultace
  • zabezpečení základních potřeb klienta
  • práce s klientem a jeho příběhem
  • závěr kontrultace
  • přístup krizového pracovníka z hlediska aktivity

7. Závěrečná reflexe účastníků.

Závěr, diskuse, zpětná vazba.

 

„Vzdělávání v oblasti interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené děti v soudním regionu Nový Jičín II“ realizované v projektu „Interdisciplinární spolupráce  v soudním regionu Nový Jičín“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007078


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).