registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Dítě v rodičovském sporu, typy uspořádání forem porozvod. péče

Variabilní symbol: 0317 808
Datum konání: 12.6.2018
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Nový Jičín
, Nový Jičín - Podrobné informace
Lektor: Doc. Radek Ptáček
Lektor 2: Mgr. Terezie Pemová
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Program:
  •  rodičovský konflikt,
  • následky rozpadu konfliktu na dítě,
  • eskalace rodičovského konflitu a jak s ním pracovat,
  • možnosti mimosoudního řešení konflikt

„Vzdělávání v oblasti interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené děti v soudním regionu Nový Jičín II“ realizované v projektu „Interdisciplinární spolupráce  v soudním regionu Nový Jičín“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007078


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).