registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Specifika práce s romskou rodinou

Variabilní symbol: 1518057
Datum konání: 7.9.2018 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová
  • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
  • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
  • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
  • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
  • V letech 2007-20016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
  • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0182-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Kurz je určen všem, kteří pracují s klienty - Romy, zejména s romskými rodinami a dětmi. Předkládá informace o historii, kultuře, zvycích a tradicích Romů. Seminář věnuje pozornost přehledu specifik práce s romskou komunitou, zejména s důrazem na posílení komunikačních dovedností s touto cílovou skupinou. 

Program:

Úvod do problematiky, společenský kontext.

Přehled o historii, kultuře, zvycích a tradicích Romů. Tradice diskriminace Romů. Romština.

2. Kontext sociální práce s romskou rodinou: rodina, vztahy, postoje, postavení dětí.

Tradice patriarchální romské rodiny, status rodiny. Status dětí v romské rodině. Starost o vlastní zdraví a zdraví dětí.

3. Problematické oblasti.

Zaměstnání: dluhy, lichva, výchova dětí. Postoj k penězům, vzdělání. Připravenost dětí na nástup do školy.

4. Efektivní komunikace při sociální práci s romskou rodinou.

Způsob komunikace Romů, odlišnosti v komunikaci majority. Jak podpořit efektivní komunikaci s Romy při sociální práci.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).