registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Krizová intervence v praxi

Variabilní symbol: 0317 813
Datum konání: 28.5.2019 - 29.5.2019
Čas: 10:00 do 16:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Horský hotel Čeladenka
Čeladná 809E, 739 12 Čeladná - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jiřina Holasová
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0129-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Účastník kurzu se seznámí na teoretické rovině se základním vymezením pojmů: co je krize, příčiny krize, spouštěče krizových situací, typologie krizí, fáze krize, typy reakcí na krizovou situaci, řešené krizových situací. Dále se účastníci kurzu seznámí se základními postupy pracovníka v rámci práce s klientem, který prožívá krizovou situaci – přístup krizového pracovníka z hlediska aktivity, techniky usnadňující komunikaci s možným využitím v krizové situaci, práce s emocemi pracovníka i klienta. V rovině praktické si účastník vyzkouší pomocí modelových situací roli klienta i roli pracovníka  

Program:

1. den

1. Úvod - Představení lektora, struktura kurzu, seznámení s účastníky, jejich očekávání2. Krize, krizové situace - Vymezení pojmu krize, krizové situace, regulativní mechanismy, příčiny krize.

3. Typologie krizí, průběh krize - Typologie krizí dle průběhu, typologie krizí dle Baldwina, průběh krize de Caplana
4. Reakce na krizovou situaci, způsoby řešení krize
5. Základní postupy pracovníka v krizové intervenci

  • Úvodní fáze konzultace: příprava konzultace, zabezpečení základních potřeb klienta, práce s klientem a jeho příběhem, závěr konzultace, přístup krizového pracovníka z hlediska aktivity. 

2. den

1. Reflexe prvního dne - diskuse k prvnímu bloku, dotazy, očekávání účastníků.

2. Techniky komunikace s klientem v rámci krizové intervence - Seznámení s technikami komunikace s klientem v rámci KE, modelové situace - nácvik
3. Práce s emocemi pracovníka i klienta - Teoretické vymezení pojmů: emoce, vlastnosti emocí, emoce v kontextu pomáhajících profesí
4. Práce s emocemi klienta, zvládací strategie - Typologie klientů, zládací strategie práce s emocemi klienta, zvládací strategie práce s emocemi pracovníků.
5. Principy krizové intervence, závěrečná reflexe účastníků- shrnutí základních principů krizové intervence, závěrečná reflexe účastníků kurzu

„Vzdělávání v oblasti interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené děti v soudním regionu Nový Jičín II“ realizované v projektu „Interdisciplinární spolupráce  v soudním regionu Nový Jičín“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007078

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).