registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Variabilní symbol: 1518081
Datum konání: 11.9.2018 ZRUŠENO
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: Bc. Naďa Ann Olchawski

Lektor od roku 2001: přednášková činnost v rámci úřadů, VCVS ČR. Přednášky na témata: správní řád, přestupkové řízení, správní řízení na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, přestupkové řízení v praxi obcí, zákon o obcích, stížnosti, petice, poskytování informací, přestupky na úseku stavebního zákona.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače s novou právní úpravou správního práva trestního účinnou od 1. 7. 2017 pomocí komparativní metody, tedy porovnáním starých a nových právních předpisů. Absolventi si osvojí nejen nový jazyk „přestupkáře“, vyznají se v základní terminologii a jednotlivých hmotněprávních institutech, ale budou jim vysvětleny také kvalifikační požadavky na oprávněné úřední osoby. Posléze bude přistoupeno k procesní části nové právní úpravy. Zde si program klade za cíl připravit úředníky na různé praktické situace při jednání s účastníky řízení. Budou řešeny modelové případy, problematické oblasti nové právní úpravy a jejich možná řešení. Během celého výkladu budou posluchači upozorňováni na stále použitelnou judikaturu, jakož i stanoviska ústředních správních orgánů.     

 

Program:

1. O reformě správního trestání - představení pilířů reformy
2. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (hmota)

 • úvodní ustanovení
 • obecná část, pojem přestupku
 • pachatel přestupku - fyzická osoba, právnická osoba, podnikající právnická osoba
 • zánik odpovědnosti za přestupek
 • správní tresty

3. Řízení o přestupcích (proces)

 • příslušnost k projednávání přestupku
 • účastníci řízení
 • postup před zahájením řízení
 • zahájení řízení
 • ústní jednání
 • zastavení řízení
 • rozhodnutí o vině

4. Evidence přestupků
5. Změny v jiných zákonech
6. Závěr - diskuze, dotazy


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).