registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Průvodce veřejnými zakázkami

Variabilní symbol: 0818078
Datum konání: 8.11.2018
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
 • 28 let ve veřejné správě (samospráva, státní správa)
 • nyní 3 roky advokát specializující se zejména na problematiku územně samosprávných celků (měst a obcí) a právo ÚSC roku 2015 samostatný advokát
 • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
 • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
 • radní Jč. kraje (2000-2006)
 • starosta města Písek  (1998-2006)
 • místostarosta města Písek (1994-1998)
 • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
Akreditace u MV ČR reakreditace: AKI./PV-311/2004
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

 

 

Vzdělávací program má za cíl seznámit účastníky s problematikou veřejných zakázek a upozornit na postupy v souladu s platnou legislativou.

 

 

Program:

I. část

Východiska právní úpravy: evropská, vnitrostátní

Systematika zákona o zadávání veřejných zakázek

Vymezení pojmů:

 • zadání veřejné zakázky,
 • druhy zadávacích řízení,
 • zadavatel,
 • dodavatel,
 • formy spolupráce zadavatelů (společné zadávání, centrální zadávání, vertikální spolupráce, horizontální spolupráce).

Zásady zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky
 • druhy,
 • předpokládána hodnota,
 • režimy (podlimitní, nadlimitní, zjednodušený).
 
Výjimky
 
Zadávací řízení
 • společné postupy,
 • zvláštní postupy v jednotlivých režimech
 • podmínky použití jednotlivých druhů zadávacích řízení
 • lhůty v zadávacím řízení
 • zadávací podmínky – kvalifikace, technické podmínky, zadávací dokumentace
 • podání, posouzení a hodnocení nabídek
 • mimořádně nízká nabídková cena
 • vyloučení účastníka zadávacího řízení
 • ukončení zadávacího řízení
 
Zvláštní postupy 
 • rámcová dohoda,
 • dynamický nákupní systém,
 • soutěž o návrh.
 
Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky

 

II. část

Uveřejňování informací o veřejných zakázkách 
 • informační systém o veřejných zakázkách,
 • profil zadavatele
 
Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele
 • námitky
 • návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, řízení u orgánu dohledu
 • správní delikty
 • Shrnutí učiva, diskuse, výměna zkušeností
 

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).