registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Daňový řád - exekuce a insolvence

Pozor změna termínu!

Variabilní symbol: 1218089
Datum konání: 8.2.2019
Čas: 9:00 do 15:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: HERTIN s. r. o.
Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: Vlastimil Veselý
Akreditace u MV ČR: AK/PV-248/2018 AK/VE-149/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1720,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je prohloubit orientaci v problematice daňového řádu, daňové exekuce a insolvence včetně jejich vzájemného vztahu.

Program:

1. Daňový řád - obecný úvod

 • základní zásady správy daní
 • správce daně a osoby zúčastněné na správě daní
 • lhůty
 • postupy při správě daní
 • procesní a věcné podmínky zahájení a nařízení daňové exekuce

2. Daňová exekuce

 • obecné ustanovení o daňové exekuci postižením majetkových práv
 • daňová exekuce prodejem movitých věcí a daňová exekuce prodejem nemovitých věcí
 • daňová exekuce ve světle nejnovější judikatury
 • předávání pohledávek soudním exekutorům

 

3. Insolvence

 • dopad insolvence na daňové řízení a na daňovou exekuci
 • metodika pokut a místních poplatků při insolvenci
 • přihlašování pohledávek
 • zápodstatové pohledávky

4. Závěr, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).