registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Školský zákon se zaměřením na rozhodování ředitelů škol a školských zařízení

Variabilní symbol: 1519003
Datum konání: 10.1.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Filip Rigel, Ph.D.

V letech 2007 - 2014 působil jako asistent soudce NSS. V současnosti působí jako advokát v KVB advokátní kanceláři a zároveň přednáší na Metropolitní univerzitě Praha a Vysoké škole Karla Engliše kurzy zaměřené na správní právo i některá jiná právní odvětví. Na posledně jmenované škole je zároveň ředitelem Ústavu práva a bezpečnosti. Externě spolupracuje také s dalšími vysokými školami.

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-256/2018 AK/VE-154/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je seznámení se s nejdůležitějšími aspekty školského zákona a řádného provádění správních rozhodnutí. Školské právo je rychle rostoucím právním odvětvím, které stále více nabývá na důležitosti. Tento stav nereflektuje stávající podoba školského zákona, který nebyl uzpůsoben přijetí správního řádu ani nového občanského zákoníku. Právě proto se při rozhodování v oblasti školství setkáváme s řadou právních problémů, které budou osvětleny a diskutovány během školení. Polovinu školení tvoří základní seznámení s nejdůležitějšími instituty školského zákona, druhou polovinu pak samo rozhodování ředitelů škol a školských zařízení, a to jak v režimu § 164, tak i § 165 školského zákona.

Program:

1. Obecný úvod, ústavní vymezení a prameny práva

Školství bude zasazeno do systému veřejné správy, budou předneseny základní ústavní aspekty školského práva a rozebrána materie školského práva v oblasti zákonných i podzákonných předpisů.

2. Jednotlivé instituty školského zákona

První část bude věnována jednotlivým stadiím (fázím) vzdělávání od mateřské školy přes základní a střední školu až po vyšší odbornou školu. Druhá část vzdělávacího předmětu přiblíží obecné zásady vzdělávání a obecné instituty spojené se všemi fázemi vzdělávání, na další formy vzdělávání, školské služby, otázky rejstříkové a zřizovatelské a správní trestání.

3. Rozhodování ředitelů škol a školských zařízení

Vysvětlena bude dualita rozhodování podle § 164 a § 165 školského zákona na pozadí právní úpravy a zejména judikatury.

4. Případové studie, dotazy, diskuse.

  • Řešeny budou konkrétní příklady z praxe dle zkušeností lektora a diskutována bude také problematika, kterou předestřou posluchači.
  • Závěr patří diskusi.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).