registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu

Variabilní symbol: 1519004
Datum konání: 17.1.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.

Působí jako speciální pedagog a metodik v Dětském domově v Solenicích, kde vykonává přímou práci s dětmi ohroženými sociálními patologiemi. Kromě toho vyučuje odborné předměty na VOŠ sociálně právní. Pracuje jako metodik případových konferencí v rámci projektu KIPR (MŠMT)

 

Akreditace u MPSV ČR: 2016/0029-PC/SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

V poslední době se setkáváme se situacemi v nichž je dítě v roli pachatele, či oběti trestného činu. Tento kurz se snaží zasadit tyto nestandardní situace do právního rámce a vykreslit jednotlivé fáze, ve kterých se dítě - ať už jako pachatel nebo jako oběť či svědek - ocitá.

Cíle kurzu:
Cílem školení je seznámit účastníky s psychosociálními důsledky pro dítě, pokud se stane obětí nebo pachatelem trestného činu. Zároveň respondenty seznámí s možnostmi preventivního působení v této oblasti.
Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby se účastníci orientovali v základech právního ukotvení problematiky; rozuměli termínu krize a znali jednotlivé fáze krize. Další cíle jsou zaměřeny na to, aby se účastníci seznámili s termínem viktimizace - posttraumatická stresová reakce; rozuměli v základních bodech tomu, co je oběť; rozuměli v základních bodech tomu, co je pachatel . Účastníci rovněž budou znát poruchy chování - na základní úrovni; budou se orientovat v problematice, která bezprostředně souvisí s trestnou činností dětí a znát její druhy; a v neposlední řadě porozumí principům kurately a pochopí, jaké jsou problémy prevence.
 
Program:

Úvodní modul

 • představení lektora
 • cíle kurze
 • očekávání

Modul 1: Právní rámec

 • právní ukotvení problematiky

Modul 2: Co je to krize?

 • krize (definice, stádia)

Modul 3: Dítě jako oběť trestného činu

 • viktimizace - posttraumatická stresová reakce
 • oběť (sociálně-psychologický profil)
 • CAN
 

Modul 4: Dítě jako pachatel trestného činu

 • pachatel (sociálně-psychologický profil)
 • poruchy chování
 • trestná činnost dětí a její druhy

Modul 5: Řešení

 • kuratela
 • problémy prevence

Závěrečný modul

 • shrnutí;
 • dotazy;
 • diskuze;
 • evaluace kurzu.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).