registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování a praxe

Variabilní symbol: 1519006
Datum konání: 25.4.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-326/2018 AK/VE-195/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině umět se orientovat v základním právním pojetí pomoci a podpory osoby neschopné samostatného jednání:

 • kdo a kdy může právně jednat ve veřejném a soukromém právu
 • kdy je vhodné řešit podporu, kdy zastupování a kdy opatrovnictví
 • kdy lze ustanovit osobě opatrovníka s omezením svéprávnosti a bez omezení
 • v jakých případech se ustanovuje opatrovník pro řízení a zvláštní příjemce
 • dopad opatrovnictví do správního a občanského práva
 • postupy opatrovnictví potřebné k zajištění běžné správy opatrovance
 • právní rizika opatrovnictví a odpovědnosti za škodu na straně opatrovance i opatrovníka

praktická péče o osobu s omezenou svéprávností (zdravotní služby, sociální služby, nárok na sociální dávky, dluhová oblast, zneplatňování právního jednání, vlastnictví zvířete, volební právo, detence ve zdravotnickém zařízení a v sociálních službách, vážně míněný nesouhlas, schvalování jednání, prodej majetku)

Program:

1. Úvod

 • Seznámení s potřebnými zákony, vč. úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, metodikami (např. k veřejnému opatrovnictví, detenci), teorie opatrovnictví a omezení svéprávnosti – jak funguje zjištění úrovně posluchačů, motivace posluchačů (dotazy předem).

2. Základní pojmy

 • Právní osobnost, svéprávnost, jednání při omezení svéprávnosti a jednání bez omezení (pod opatrovnictvím), právní jednání, zastoupení členem domácnosti, podpůrce, předběžné prohlášení, platnost plné moci, pokud není ustanoven opatrovník.

3. Omezení svéprávnosti

 • Návrh nebo podnět (na co má vliv obsah/kvalita podnětu/návrhu), proces omezení (zastoupení v řízení, účastník řízení, znalecký posudek, ustanovení opatrovníka), délka a rozsah omezení, pravomoci opatrovníka, přezkum.

4. Rozsah omezení

 • Kdy a v čem může jednat opatrovanec samostatně, kdy musí jednat opatrovník, kdy je třeba souhlasu opatrovnické rady a kdy soudu. Kdy se dává schvalovat jednání přes soud (Sociální dávky, služby, zdravotní ošetření, prodej majetku, pronájem, držení zvířete, nevhodné chování v nájmu, na veřejnosti atd.)

5. Platnost právního jednání opatrovance

 • Kdy je jednání platné a kdy je absolutně neplatné? Jak a kdy zneplatňovat jednání vzniklé před omezením svéprávnosti (nejčastěji půjčky), případně v době, kdy osoba sice není omezena, ale má opatrovníka. Jak je to s vydáním bezdůvodného obohacení, když by smlouva o půjčce byla neplatná. Plnění dluhu osobou nesvéprávnou, schválení dluhu opatrovníkem. Žaloba na určení neplatnosti smlouvy.

6. Jednání opatrovníka za opatrovance (včetně detence)

 • Kdy musí být opatrovanec zastoupen (trestní, přestupkové). Může opatrovník umístit opatrovance do sociální služby bez jeho souhlasu (proti jeho vůli)? Může opatrovník jednat o zdravotním stavu opatrovance? 

7. Nakládání s penězi

 • Jak je zavazující rozsudek? Musí opatrovanec schovávat účtenky? Mohou se peníze nechávat na depozitech v sociálních službách? Může mít obec opatrovancovy peníze na účtu obce? Jak předávat prostředky opatrovanci? Co si za ně může pořídit?

8. Odpovědnost za škodu

 • Z pohledu opatrovníka a opatrovance, případně dalších subjektů (např. sociální služby).

9. Opatrovnická rada

 • Vznik, fungování, využití.

10. Sociální dávky

 • Na co má nárok opatrovanec? Nárok na příspěvek na péči, průkaz pro osobu se zdravotním postižením, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi. Průtahy v řízení, nečinnost. Využití znaleckého posudku.

11. Další

 • Občanské průkazy, změny pobytu, volební právo, manželství, dědění, závěť.

12. Závěr

 • Dotazy, které nepadly na úvod nebo v průběhu výuky.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).