registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy

Variabilní symbol: 1519007
Datum konání: 24.1.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: Ing. Barbora Tomčalová
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-442/2014 AK/VE-187/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti odpadového hospodářství na úrovni státní správy.

Program:

Osnova vzdělávání

1. Základní právní předpisy v odpadovém hospodářství

 

 

 

 

 • viz níže

 

 

 

 

2. Orgány státní a veřejné a správy v oblasti odpadového hospodářství

 

 

 

 

 • ministerstva
 • Česká inspekce životního prostředí
 • celní úřady
 • orgány ochrany veřejného zdraví
 • kraj, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obce
 • kompetence obcí a krajů v odpadovém hospodářství

 

 

 

 

3. Terminologie v odpadovém hospodářství (dle zák. č. 185/2001 Sb.)

 • odpad
 • nebezpečný odpad
 • komunální odpad
 • katalog odpadů
 • odpad podobný komunálnímu
 • biologicky rozložitelný odpad
 • nakládání s odpady
 • zařízení k nakládání s odpady.

4. Odpadové hospodářství

 • obecné povinnosti
 • povinnosti původců odpadů
 • kategorizace odpadů
 • ohlašování odpadů
 • sběr a výkup odpadů
 • nakládání s odpady, obaly

5. Kontrolní pravomoci jednotlivých typů obcí 

6. Ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství 

7. Operační program životní prostředí - PO 3 - možnosti financování


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).