registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi

Variabilní symbol: 1519005
Datum konání: 22.2.2019
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Andrlová

Psycholožka oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice

Absolventka Katedry psychologie na FF Univerzity Palackého v Olomouci (magisterský studijní program, rigorózní řízení) a dále studentka adiktologie na 1. LF UK v Praze. Frekventantka psychoterapeutického výcviku INSTEP (2012-2017). V minulosti působila jako terénní pracovnice a vedoucí programu Terénních programů Olomouc, pracujícím s klienty v aktivní fázi jejich drogové kariéry, a dále jako psycholožka a vedoucí Ambulance adiktologie ve Sdružení Podané ruce, o. s.   Zabývá se léčbou závislosti, zejména nealkoholových drog a nelátkových závislostí. Zajímá se o internetové poradenství a zaměřuje se na oblast adiktologie výzkumně, poradensky i publikačně.

Akreditace u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s oborem adiktologie. Kurz se zejména zaměřuje na závislosti nelátkové jako je hraní na počítači pc her, sázení přes internet, patologické hráčství, workoholismus apod.. Účastník se orientuje v pojmech jako je (patologický hráč, netolismus, gaming, adiktologické služby, návykové chování, specifika závislostí, styly komunikace). Aktivně dochází k nácviku modelových situací - umět navázat kontakt a vztah s klientem. Absolvent se orientuje ve fázích komunikačního procesu. Absolvent umí navázat základní kontakt s klientem (např. patologický hráč, hráč pc her, závislý na internetu), orientuje se, v které fázi rozvoje problému klient je a umí mu adekvátně nabídnout adiktologickou službu. 

Program:

1. Zahájení kurzu

  • Přivítání s  účastníky, seznámení, vyjasnění očekávání, harmonogram kurzu

2. Teoretické vymezení návykového chování nelátkových závislostí

  • Úvod do oboru adiktologie, vymezení klíčových pojmů, dělení nelátkových závislostí, dopady prevalence.

3. Systém léčby pro uživatele nelátkových závislostí (ambulatní, pobytová léčby, doléčovací programy, přístup harm reduction)

  • Systém péče v ČR, poskytované služby, cílová skupina, zásady spolupráce, etika práce, přístupy v léčbě.

4. Metody a nástoje léčby závislých (motivační rozhovory, prevence relapsu, atd.)

  • Základní terapeutické dovednosti při komunikaci sklienty, etika poskytování intervencí

5. Praktické nácviky v modelových situacích

  • Praktické nácviky modelových sitacích se závislým kliente. Připadně práce nad kazuistikami účastníků.

6. Ukončení kurzu

  • Zpětná vazba od účastníků, hodnotící dotazníky, certifikáty o absolvování kurzu, doporučená literatura.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).