registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zvládání stresových situací

Variabilní symbol: 0819009
Datum konání: 25.1.2019 OBSAZENO
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová
 • Profesionální lektorka v oblasti rozvoje osobních, komunikačních a manažerských dovedností
 • Psychodiagnostik a konzultantka při výběrových řízeních a personálních auditech.
 • Organizátorka Assessment Centre. 
 • OSVČ, praxe 22 let, z toho 17 let zkušeností se vzděláváním úředníků veřejné správy, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb.
 • Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR. Absolvovala psychoterapeutický výcvik - psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease).
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-247/2013 AK/VE-170/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je podpora měkkých dovedností v práci úředníka veřejné správy, konkrétně se jedná o podporu motivace k dlouhodobému vnímání smysluplnosti vlastní práce. Kurz je zacílen na problematiku osvojení si nástrojů k předcházení a zvládání stresu – techniky stressmanagementu.

Program:

Obsah

 • Obsah vzdělávacího programu:
   
 • Úvod do problematiky stresu a stress managementu
 • Projevy a druhy stresu, složky stresu, motivují množství stresu
 • Sebehodnocení podle inventáře – individuální úroveň stresu a individuální projevy vyčerpání
 • Techniky zvládání stresu – efektivní řešení stresové situace, 1. pomoc
 • Techniky prevence a pěstování dlouhodobé výkonnosti

                        • zdravá životospráva, time management 
                        • racionální a pozitivní myšlení
                        • relaxační techniky, bioenergetické cviky, vizualizace 

 • Asertivita: jak zvládat tlak nadřízených, kolegů, klientů; diplomatické odmítání nerozumných požadavků; kontramanipulace
 • Diskuse/dotazy

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).