registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zvláštní matrika a mezinárodní právo v matriční praxi

Variabilní symbol: 1519012
Datum konání: 7.3.2019
Čas: 09:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: Zdeňka Stránská

Lektorská činnost od roku 2007. Provádí školení budoucích matrikářek, školení budoucích ověřovatelů dle zák. č. 21/2006 Sb., konzultantka knihy Občanské obřady a slavnosti v životě měst a obcí (autor PhDr. Jiří Pondělíček). 

Akreditace u MV ČR: AK/VE-40/2017 AK/PV-66/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je vyložit úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC problematiku zvláštní matriky a souvisejících otázek a přispět tak ke zkvalitnění praktického výkonu státní správy na tomto úseku.

Program:

Zvláštní matrika

 • účel a historie zvláštní matriky
 • zápisy do zvláštní matriky – podklady pro zápis

Mezinárodní právo soukromé a procesní

 • vybraná ustanovení zákona ve vztahu k matriční agendě
 • dvoustranné a vícestranné smlouvy a dohody o úpravě právních vztahů ve věcech občanských a rodinných
 • konzulární úmluvy uzavřené mezi ČR a některými jinými státy, metodické pomůcky, způsob použití v praxi
 • úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin – Apostilla
 • Evropská úmluva o zrušení ověřování listin – Rada Evropy
 • nařízení rady ES o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti

Platnost veřejných listin

 • pojem veřejná listina
 • podmínky a pravidla pro uznávání cizozemských listin na území České republiky

Uznávání cizozemských rozsudků

 • Rozvody
  • Vyhláška MZV č. 131/1976 o úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení   manželského soužití
  • nařízení rady ES o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti
 • Rozsudky o určení a popření otcovství
 • Rozhodnutí o změně jména a příjmení

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).