registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Vyhodnocení souladu s územním plánem na praktických příkladech.

Variabilní symbol: 0319 031
Datum konání: 19.2.2019
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Valaššké Meziříčí
, Valašské Meziříčí - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Veronika Doležalová

Lektorka se po celou dobu své profesní kariéry věnuje stavebnímu právu, a to na pozicích odvolacího orgánu stavebních úřadů (10 let, 7 let jako vedoucí oddělení), asistentky předsedy senátu Nejvyššího správního soudu (4 roky), právnička úřadu územního plánování (6 let) a konečně jako právnička kanceláře architekta města Brna.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-20/2018 AK/VE-15/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Praha - ústředí - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je seznámit účastníky s praktickými případy hodnocení souladu – nesouladu stavebních záměrů investorů s územním plánem, s demonstrací na příkladech úspěšných a neúspěšných soudních přezkumů. 

Program:

1. Rozdělení kompetencí stavebních úřadů a úřadů územního plánování při vyhodnocování souladu s územním plánem a s obecnými pojmy právních předpisů po novele stavebního zákona.
2. Příklady úspěšných a neúspěšných soudních přezkumů při řešení souladu s územním plánem.
3. Nově vydávaná stanoviska úřadů územního plánování - možnosti a omezení, předpokládaná podoba.
4. Postup v případě, že stavební úřad, nebo stavebník nebude souhlasit s vyhodnocením územního plánu úřadem územního plánování.
5. Soudní judikatura k tématu obecných pojmů - pohody bydlení, kvalita prostředí, urbanistické a architektonické hodnoty, charakter území, znehodnocení nemovitosti, pokles ceny nemovitosti.
6. Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).