registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Vedení hodnotícího pohovoru

Variabilní symbol: 1019018
Datum konání: 27.2.2019
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Věra Máchová

Vystudovala obor psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvovala psychoterapeutický výcvik – psychoterapie zaměřená na tělo (biodynamická psychologie a biorelease). Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti rozvoje osobních a manažerských dovedností, psychodiagnostice při výběrových řízeních a personálních auditech a má dlouholetou  praxi v lektorování kurzů pro cílovou skupinu zaměstnanců sociálních služeb. Je certifikovaným lektorem Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR.

Akreditace u MV ČR: AK/PV-722/2016 AK/VE-375/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je získat znalosti o způsobu přípravy, řízení průběhu a využití hodnotícího rozhovoru. Seznámit se s typickými problémy a konflikty při hodnotících rozhovorech a osvojit si jejich řešení. Naučit se efektivně vést hodnotící rozhovor.

Program:

Význam hodnocení, jeho cíle a přínosy (pro organizaci, pro hodnotitele, pro pracovníka)
Průběh hodnocení a průběh samotného rozhovoru - fáze
Jak se připravit na vedení hodnotícího rozhovoru – příprava podkladů
Jak efektivně vést hodnotící rozhovor (zásady vedení, chyby při vedení, dovednosti manažera, poskytování zpětné vazby, motivace…)
Nástrahy při provádění pohovoru, jak zvládat emoce při hodnotícím rozhovoru
Stanovení cílů – metoda SMART, odsouhlasení cíle a plánu rozvoje
Komunikace při neshodě – jak účinně při pohovoru překlenout rozdílné názory k oboustranné spokojenosti
Hodnocení a odměňování
Jak pracovat s výstupy hodnocení


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).